Måndag den 13 juni hade RTPK:s nya styrelse sommaravslutning på Gunilla Asps fina kolonilott. Vårens arbete utvärderades och höstens planerades kombinerat med trevlig samvaro och god lunch.

Nu  önskar styrelsen alla medlemmar en trevlig sommar!

Från vänster övre raden: Lena Lundkvist, ordförande, Janne Petterson, Ragna Wallmark och Tore Broström. Nedre raden från vänster: Kerstin From, Lena Ahlström, Gunillas Asp, Ingrid Östlund, Jocke Norberg och Anna Walfridsson.

Foto: Göran Mörner