Tyvärr, tyvärr. Det går inte alltid som man planerar och hoppas. Intresset för den gemensamma RTPK-träffen som var tänkt att äga rum 31 augusti – 1 september har ställts in pga för få anmälningar. Vad det kan bero på vet man inte men möjligen kan oron för Delta Covid spela in.

  • Vi får ge plats för nya ideer framöver, säger Birgitta Arvidson i Falu RTPK!