Här får du en kort sammanfattning i väntan på fullständigt protokoll.  Ett 40-tal medlemmar närvarade digitalt, styrelsen beviljades ansvarsfrihet och valdes om. Till ny ledamot i styrelsen valdes också Lena Ahlström, tidigare UR. Förslaget till nya stadgar diskuterades och antogs med ett tillägg angående röstlängd vid årsmötet. Vi hade också hoppats kunna publicera hela det bandade årsmötet på hemsidan, men tyvärr fungerade det inte.