I Riddarholmskyrkan i Stockholm fick vi idag en suverän guidning bland gravarna som tillhör de flesta kungar och deras familjer i regentlängden – med undantag av drottning Kristina och Gustav VI Adolf.
Den från början katolska klosterkyrkan, som blev en avskalad protestantisk begravningskyrka, är idag närmast ett museum.

Magnus Ladulås tomba

Magnus Ladulås grav är imponerande där hans staty ligger ovanpå tomban – osäkert dock vem som ligger i kistan…

Gustav II Adolfs sarkofag

Men i övrigt ska rätt person ligga i rätt kista – vi såg bland annat Gustav II Adolfs sarkofag och den som den första kungen (Carl Johan) av den bernadotteska ätten beställde i svensk granit-porfyr som blev klar många år efter hans död.

Bernadotteska gravkoret med Carl XIV Johans stora sarkofag

Guiden påpekade vilka marknadsföringsknep de olika ätterna tagit till – särskilt den bernadotteska – för att visa att kungen alltid är densamma – trots att man byter kungasläkter och importerar från utlandet. Mycket intressant!
Passa på att besöka Riddarholmskyrkan som bara är öppen sommartid!