Nästa år, 2021, fyller Göteborg 400 år. Under 100 av dessa år har radion och televisionen verkat i staden. I en ny bok, En himla massa program, berättar Lars-Åke Engblom, medieforskare och tidigare SVT-medarbetare, radions och televisionens historia i staden. Boken handlar inte bara om programmen och människorna bakom dem utan också om vilken bild de skapat av staden och vad radio-tv betytt för Göteborg. Personregistret rymmer nästan 1000 namn och är rikt illustrerad.
RTPK-medlemmar kan beställa boken för 200 kr (plus porto) direkt från Lars-Åke, adress Lars-Ake.Engblom@telia.com eller mobil 0708-796279.