Norrbottens landshövding Lotta Finstorp gästade oss för att dels berätta om sitt uppdrag, dels förklara olika turer i den industriella revolutionen i länet.

Lotta-Finstorp. Foto Stig-Arne Nordström

Lotta Finstorp, Landshövding i Norrbotten. Foto Stig-Arne Nordström

Landshövdingen är statens högsta tjänsteman i länen.

I Norrbotten har Lotta Finstorp ansvar för att samla alla intressenter och få dem att dra åt samma håll i samhällsutvecklingen. Hon ska också se till att norrbottningarna får information om utvecklingen.

Det betyder att hon sitter ordförande i över 20 arbetsgrupper med representanter från regionala och statliga myndigheter, kommunerna, industrin, intressegrupper, markägare och andra berörda. Det är inte enkelt.

Regionen fick ta över ansvaret för den regionala utvecklingen från Länsstyrelsen för några år sedan. Länsstyrelsen är numera en kontrollmyndighet för dessa frågor.

— Jag tycker inte att det är en bra lösning. Vi måste fortfarande jobba med frågorna. Det blir lite av dubbelarbete, som gör processen långsammare, säger Lotta Finstorp.

Energi, ekonomi och miljö är de områden som ska “fixas” i alla delprojekt t.ex dubbelspår på järnvägen för effektivare transporter och ny elproduktion.

Lotta-Finstorp. Foto Stig-Arne Nordström

Lotta Finstorp. Foto Stig-Arne Nordström

När det gäller att få ut information till allmänheten är Lotta Finstorp väl förtrogen med möjligheter och svårigheter. Hon var med i den arbetsgrupp som formulerade de sändningstillstånd som SR, SVT och UR nu jobbar under.

Innan hon blev statlig tjänsteman var Lotta Finstorp politiskt förtroendevald och har i den rollen haft närkontakt med alla medier.

— Om man inte syns i medierna finns man inte, säger hon