Filmpool Nord har i mer än 20 års varit ett nav för filminspelningar i Norrbotten. Det är en imponerande lista över långfilmer, tv-serier, kortfilmer och jinglar som Dennis Krogh Vennemo presenterade. Det är den norrbottniska naturen  som lockar utländska och inhemska filmbolag. Vintern är stabil.

Filmpool Nords roll är att finna platser som fungerar som filmmiljöer, förmedla lokala filmarbetare till filmbolagen och stötta vissa produktioner ekonomiskt.

— Det är skriande brist på filmarbetare, så vi får anstränga oss för att svara upp till behoven, säger Dennis Krogh Vennemo.

Filmpool Nord har också ett uppdrag att lära ut hur film skapas, hur man gör en vlog till internet och har en omfattande verksamhet ute i de norrbottniska skolorna.

Till go´fikat fick vi se två kortfilmer:

“Vad du egentligen känner ” av ekonomistudenten Liv Kåreborn är en varm film om känslor och kärlek. Filmen ska skickas till den nationella filmtävlingen i Trollhättan.

“Renvallarhunden Garm” av Dan Jåma visar på den djupa samhörigheten och det stora beroendet mellan renkötaren och hunden  i fjällmiljön.

Dennis Krogh Vennemo, Filmpool Nord. Foto Stig-Arne Nordström

Dennis Krogh Vennemo, Filmpool Nord. Foto Stig-Arne Nordström.