Vi har med kort varsel fått möjlighet till gratisbiljetter till  konserter med stjärnviolinisteni Janine Jansen. Gästdirigenten Klaus Mäkelä leder Sveriges Radios symfoniorkester i ett program som  kröns med Robert Schumans andra symfoni i C-dur.

Du kan läsa mer på https://www.berwaldhallen.se/konsert/klaus-makela-janine-jansen-amihai-grosz/

Konserterna har samma program och börjar båda dagarna kl. 19.00.

Anmälan om deltagande sänds till tore.brostrom@gmail.com eller via sms 070 450 9886.

Anmälan till konserten på torsdag senast på onsdag, och anmälan till konserten på fredag senast på torsdag. Max två biljetter per medlem i RTPK.

Biljetterna kan hämtas i foajen vid biljettkassorna mellan 18.15 och 18.45.