Förbindelsegången mellan TV-huset och Radiohuset innehåller en unik samling av foton, scenografi, teknik och föremål. Utställningen byggdes ursprungligen upp redan 1989, men har uppdaterats och gjorts om under årens lopp och består både av en tv-del och en radiodel.

De som varit med om att bygga upp utställningen medverkar nu med att visa och berätta.

Anmälan till tore.brostrom@gmail.com  eller sms 070 450 98 86 senast söndagen den 5 november. Endast för medlemmar