Onsdagen den 30 november till torsdagen den 1 december

 Samling senast 16.30 i Vikingterminalen vid Stadsgården för biljettutdelning.

Båten avgår kl. 17.00 och återkommer kl. 14.00 dagen efter.

I resan ingår hytt i vald kategori, julbord kl 17.30 svensk tid, inklusive vin, öl, läsk och kaffe, samt brunch inkl. dryck 9.30 svensk tid på återresan.

Anmälan snarast men senast den 25 oktober till tore.brostrom@gmail.com. OBS Ange vid anmälan namn, mobilnummer, önskad hyttkategori, födelsedatum samt nationalitet om annan än svensk. Uppgifterna registreras hos rederiet.

Betalas senast den 25 oktober till plusgiro 40 24 62-6 eller swish 123 1719 491.

Anmälan är bindande efter 28 oktober, vilket innebär att inbetald avgift inte återbetalas om inte ersättare finns.

Pris (kr) per hyttkategori. Inom parentes pris för den som inte är medlem i RTPK.

Enkelhytt Seaside Standard                     733                (983)

Del i hyttkategori Seaside Standard        523                (773)

Enkelhytt Inside Standard                       546                (796)

Del i hyttkategori Inside Standard           441                (691)