Samling med giltig legitimation senast 16.15 i Vikingterminalen vid Stadsgården för biljettutdelning. Båten avgår kl. 17.00 och återkommer kl. 14 dagen efter.

I resan ingår hytt i vald kategori, julbord kl. 17 svensk tid, inkl. vin, öl, läsk och kaffe, samt frukostbuffé inkl. dryck kl. 8.30 svensk tid på återresan.

Anmälan snarast, men senast den 26 oktober till tore.brostrom@gmail.com. OBS ange vid anmälan namn, mobilnummer, önskad hyttkategori, födelsedatum samt nationalitet om annan än svensk. Uppgifterna registreras hos rederiet.

Betalas senast den 26 oktober till plusgiro 40 24 62-6 eller swish 123 1719 491. Anmälan är bindande efter den 26 oktober, vilket innebär att inbetald avgift inte återbetalas om inte ersättare finns.

Pris (kr) per hyttkategor. Inom parentes pris för den som inte är medlem i RTPK

Enkelhytt Seaside Standard                 893  (1043)

Del i hyttkategori Seaside Standard   653  (803)

Enkelhytt Inside Standard                   733   (883)

Del i hyttkategori Inside Standard      573  (723)