Samling senast 17.00 i Vikingterminalen vid Stadsgården för biljettutdelning.

Båten avgår 1/12 kl. 17.30 och återkommer kl. 14.30 den 2/12.

I resan ingår hytt i vald kategori, julbord kl. 19.00 svensk tid, inklusive vin, öl, läsk och kaffe samt julbrunch 9.30 på återresan.

 

Anmälan snarast men senast den 25 oktober till tore.brostrom@gmail.com eller sms 070 450 9886. OBS Ange vid anmälan: namn, önskad hyttkategori, födelsedatum samt nationalitet om annan än svensk. Uppgifterna registreras hos rederiet.

 

Betalas senast den 25 oktober till plusgiro 40 24 62-6 eller swish 123 1719 491.

Pris för medlemmar:

Del i hyttkategori: Seaside Standard, 267 kr

Del i Hyttkategori: Inside Standard, 192 kr

Enkelhytt Seaside Standard, 464 kr

Enkelhytt Inside Standard, 314 kr

Medföljande betalar 250 kr mer i alla kategorier.

Ange både namn och aktivitet vid inbetalningen.