I ett vykortsvackert snörikt, kallt och klart Luleå träffades vi för årets julbord den 7 december. Goda minnen utbyttes, spontana leenden och skratt spred sig i “klubblokalen” och det värmde gott.

Torsten Åhlander berättade att det var – nästan på dagen – 64 år sedan han skickade sitt reportage med julhälsningar från FN-soldaterna i Gaza till radiolyssnarna hemma i Sverige. Reportaget har närmat sig pensionsåldern. Med radioarkivets hjälp har han fått det framletat, digitaliserat och översänt till sig.

Svea Laitis wienerbröd till den avslutande kaffestunden gick snabbt åt.

Julbord i Luleå 2021. Foto Calle Pettersson.

Julbord i Luleå 2021. Foto Calle Pettersson.Julbord i Luleå 2021. Foto Calle Pettersson.

Julbord i Luleå 2021. Foto Calle Pettersson.