Vid julträffen på Grand Hotell deltog 19 st. medlemmar.