-I högsta grad intressant och givande! Ja, så löd omdömet från några av de som lyssnade på K-G Bergström, Mats Knutson och Tomas Ramberg i Radiohuset i Stockholm. K-G var moderator i ett samtal som kom att handla både om Nato-frågan och andra aktuella frågor av politisk natur men också om reportrars och kommentatorers roll i förhållande till politiker och politikernas agenda. Ett knappt femtiotal personer var på plats i studio 3 i RH och ett tiotal försökte lyssna via zoom (men det är tyvärr svårt att få zoom att fungera tillräckligt bra när fler mikrofoner används…)

 

Mats Knutson

Tomas Ramberg

K-G Bergström