20230425 RTPK Jönköping, Rydala Dalvik hos Maja och Martin som bygger timmerhus med återbruk

Monika Hällstorp, Gerd Petersson, Eva Göransson, Karin Malmsten, Kjell Ahlkvist

Lennart Broman, Håkan Sandberg, Pekka Ranta och Monika Hällstorp

Lennart Broman var värd och bjöd på elvakaffe

Elvakaffe i “trädgården” som ska bli uppodlad för att erbjuda närodlat på riktigt när de bjuder till fika/catering i huset så småningom.

Handsmidd spik till huset

 

25 april 2023. Tisdag förmiddag i Rydala, Dalvik, Jönköping fick vi uppleva “Husdrömmar” med Maja och Martin.

De har plockat ner ett timmerhus i Lekeryd för att återbruka på Dalvik i Jönköping.

De bygger sitt “nya” hus tillsammans med kompisen Viking. Timmerstock, munblåsta gamla fönster, stenmurar i källaren. De har t o m smitt själva varenda spik som slås in. På väggarna isolerade med linisolering ska de ha lera (som de hittade på tomten när de grävde) och sen måla. Hur lång tid det tar? Det är inte viktigt. Så de vet inte.

Trädgården ska bli odlad mark för att kunna erbjuda catering och fik i bottenvåningen på “nya” återbrukade huset.

I Jönköping turas vi medlemmar om att vara värd när vi möts sista tisdagen i månaden för elvakaffe. Värd denna gången var Lennart Broman. Tack Lennart för fika och ett mycket intressant besök på en mycket speciell byggarbetsplats.

Vi var 8 medlemmar och 1 respektive.

Foto: Pekka och Karin