rtpk-alvstaden_012Älvrummet bjöd 22/9 på storartade framtidsvisioner för Norra och Södra Älvstranden i Göteborg. I strålande sol åt därefter 17 Weteraner lunch ute på Kronhusgården.
Älvrummet drivs av Göteborgs Stad och speglar det långsiktiga arbete som syftar till att skapa den goda staden, Älvstaden, och är en del av visionen för Göteborgs Stad.
Hjärtat i Älvrummet är en fysisk modell av Göteborg närmast älven, och visar såväl befintlig som framtida byggnation. Modellen 16m lång och 5 m bred är i skala 1:400 och täcker totalt 13 000 000 kvadtartmeter av verkligheten och 81,2 kvadratmeter av Älvrummet.
Under de närmaste åren kommer Göteborgs stadsbild att förändras. Framtida centrum kommer att bli vid Kvilletorget på Hisingen, Avenyn ska bli mysigare, Frihamnen bebyggas och få nytt liv, det pratas om höga hus och linbanor.

Birgitta Lagnelrtpk-alvstaden05