Hur gör man TV idag?

Oerhört mycket har hänt på senare år när det gäller modern TV-teknik.

Det handlar om inspelning, redigering, studioteknik, ekonomi.

Petter Bragée på SVT-Malmö arrangerar en exklusiv demonstration av modern TV-teknik bara för RTPK-Malmö.

torsdagen den 7 september kl 13.30

Platsen är SVT-huset, Stora Varvsgatan 2.