På årsmötet i april presenteras ett förslag på nya stadgar för RTPK. Här kan du läsa nuvarande stadgar från 2014.