Årets första träff i RTPK-Syd blev ett spännande möte med kammaråklagare Lena Körner, som kom till Limhamns Folkets Hus den 30 januari och berättade om sitt tuffa jobb för 33 medlemmar och medföljande. Hon började med det som massmedia kanske oftast blandar ihop, nämligen att polisen griper, åklagaren anhåller och rätten häktar.

Hon berättade också om flera av de rättegångar som hon varit åklagare i, inte minst mordrättegångar, och den frustration hon ofta kan känna över hur åtalade och advokater lutar sig mot den s k muntlighetsprincipen som gäller, enligt rättegångsbalken, som är från 1948. Den säger att det som gäller i en rättegång är vad som sägs i domstolen. En åtalad kan mycket väl ha erkänt och berättat detaljrikt i polisförhören och i förundersökningen, men sen i huvudförhandlingen ändrat sig eller bestämt sig för att inte säga något alls. Då betyder det som sagts före rättegången oftast ingenting och saknas dessutom teknisk eller annan bevisning så är det inte mycket åklagaren kan göra. Och när det gäller dagens gängbrottslingar är det, som Lena Körner uttryckte det, ”ingen som talar”.

Lena Körner arbetar också med våld i familj, övergrepp mot barn, hedersvåld och hatbrott, brott ofta är svåra att bevisa. Ord står mot ord, vittnen är rädda och risken att man ändrar på vittnesmål är stor, ofta efter hot.

En mycket intressant föreläsning som följdes av många frågor från publiken.

Därefter hann vi med ett årsmöte och till slut fick vi träffa vår ordförande Lena Lundkvist som var på besök och som bl a berättade om det framgångsrika, men ack så viktiga, arbetet med att rekrytera nya medlemmar och hur det står till med RTPKs ekonomi. Lenas besök var mycket uppskattat. Tyvärr glömde undertecknad bort att i bild dokumentera ordförandens närvaro – förlåt Lena!

Text och bild: Ingvar Ernblad