Luleå kommun står inför stora utmaningar inför framtiden. Kommunen blir en viktig centralpunkt för varutransporter till och från den nya fossilfria ståltillverkningen i Norrbotten.

Malmbanan behöver byggas ut för att klara export från Gällivare, Boden och Luleå. Hamnen likaså. Det behövs arbetskraft. Det behövs bostäder. Sen ska Norrbottniabanan klämmas in i redan trångt centrum

Det är bråttom för att inte hamna i bakvattnet av USA:s stora stöd till sin industri.

— Målet var att ha allt på plats 2040, men allt i omvärlden går nu så rasande snabbt att vi bör vara klara redan 2030, säger Luleås kommunalråd Carina Sammeli.

— Företag står i kö för att att få markanvisning och bygglov, säger hon. Ett problem är att tillståndsprocesser tar så lång tid.

Besöket i Stadshuset blev till en kaffestund på drygt en och en halv timme med en ingående genomgång av invånarnas och industrins behov. Carina Sammeli gav oss ett övergripande perspektiv på alla förväntningar som ligger på kommunen.

Mer el krävs för satsningarna i Norrbotten och Västerbotten. I älvarna och i Sveriges största vindkraftspark produceras idag stora överskott som skickas till södra Sverige. Men med ökat elbehov måste mer el produceras; här eller söderut i Sverige eller i norra Finland.

Det behövs också bostäder i tusental för de som ska flytta hit och under byggtiden för alla anläggningsarbetare.

— Vi tar det här som utmaningar inte som problem, säger Carina Sammeli. Hela samhället ska ställas om och bli fossilfritt.

Kaffestunden avrundades med frågestund/samtal om stort som smått; äldreboenden, skolor, bemanning, barnomsorg, trafiklösningar, vad som händer i stadsdelarna, på landsbygden – ja allt vi var nyfikna på…

Carina Sammeli (S) kommunalråd i Luleå.

Carina Sammeli (S) kommunalråd i Luleå.