Utflykten “På höga höjder” rönte stor uppskattning. Först en tur med Skyviews två gondoler, som tog oss upp längs utsidan av Avicii Arena (Globen). Vi kunde vinka till varandra när vi möttes på halva vägen. Vi avslutade sedan med god lunch på Sjöstaden  Skybar.

Gunilla Asp