Torsdagen den 23 jan 15.00 Studio 5, Radiohuset

Föredrag av Hans Lepp, konsthistoriker och f.d. kulturråd på Svenska institutet och kulturattaché vid ambassaden i Tallinn. Han understryker de svenska kopplingarna ända från stormaktstiden. Föredraget är också en aptitretare till den resa som RTPK ordnar till Estland och Lettland 1-6 september 2020.

OBS första anmälningsdatum till höstresan är inte förrän runt mitten av januari när RTPK Blad 1-2020 samt Nyhetsbrev skickas ut.

Anmälan  senast 21 januari till Janne Pettersson janne.petersson3@gmail.com eller sms på tel 070 528 50 53.

Ingen avgift