RTPK-Malmö samlades torsdagen den 21 november för en guidad visning av Malmö Stadsarkiv. Av utrymmesskäl hade stadsarkivet begränsat deltagareantalet till 25 och den kvoten blev snabbt fulltecknad och ett antal medlemmar blev tyvärr utan plats den här gången.

Malmö stadsarkiv är hela stadens arkiv. Här finns arkiv från stadens förvaltning och från statliga myndigheter med verksamhet i Malmö. Det senare är unikt för Malmö. På alla andra håll i landet är det landsarkiven, som sorterar under Riksarkivet, som har hand om arkivverksamheten för statliga och regionala myndighter. Men också stora samlingar av privat-, släktförenings- och företagsarkiv.

Arkivet bildades 1903 och har funnits på flera ställen i Malmö, men landade 2014 på Bergsgatan 20 i tidningen Arbetets gamla lokaler, en klassisk Malmöadress.

Kyrkoarkiv, mantalsböcker, privatarkiv, domar och protokoll är alla viktiga pusselbitar i bilden av Malmö. Arkiven är en rik källa för dig som vill söka sina rötter, lära känna sin hembygd eller skriva en akademisk avhandling.

Vi tackar vår guide, arkivarie Olle Nordquist, för en utomordentligt intressant rundresa i Malmö från 1300-talet och framåt.

Och nästa gång vi ses är det över ett dignande julbord!

Text och bilder: Ingvar Ernblad

Vår guide Olle Nordquist demonstrerar en kyrkbok från Malmö och Gunnar Frankell och Gertrud Bengtsson är nyfikna.

Den svenske kungen Magnus Eriksson var även kung över Skåne 1332-1360 och donerade jord till staden. Donationsbrevet på pergament är i fantastiskt skick efter snart 700 år.

Intresset var det inte att ta miste på.

En nybliven mamma, som ville vara anonym, skrevs in som okänd moder i kyrkboken, men fick lämna att igenklistrat kuvert, som barnet i vuxen ålder hade rätt att få öppna.