Den 25 oktober tog ägarparet Elisabeth och Karl Gustav Sjögren emot RTPK Örebros medlemmar i sitt hem
Elgérigården i centrala Örebro.
Där fick vi höra om husets intressanta historia. Bland annat att det var det enda trähus i området som överlevde den stora branden i Örebro 1854.
                
Färgeridirektör Daniel Julius Elgérius ägde och bodde i huset tillsammans med sin hustru Ida och deras sju barn.
Han var en driftig man med många järn i elden. Från början köpte han färgeriet som låg på platsen men senare utökade han verksamheten med bland annat en tvättinrättning.
År 1875 flyttades färgeri, blekeri och tvättinrättning till nybyggda lokaler i Västå, (väster om Södra stationen där det ligger fem punkthus idag). Och Karl Gustav Sjögren berättade att Elgérius var den första att installera telefonledning i Örebro, 1878, som gick mellan Elgérigården och fabriken i Västå.
Lite senare på eftermiddagen förflyttade vi oss ner till biblioteket där berättelsen om Elgérius barnbarn Hjalmar Bergman tog vid.

Hjalmar Bergman längst till vänster i morfars trädgård.

Text och färgfoton: Monika Bruhn