Här finns alla dokument till RTPK:s årsmöte 15 april kl 11.00 som alltså blir digitalt i ZOOM. Se annat inlägg om hur du anmäler dig för att delta.

RTPK Verksamhetsberättelse 2020
VERKSAMHETSPLAN RTPK 2021Budget 2021 för RTPK
RTPK Stadgeförslag till årsmötet 2021 version 210121