Den 3 mars hade RTPK Växjö vårens 3:dje digitala möte. Denna gång var vi 14 uppkopplade medlemmar. Speciellt roligt var att Karin Malmsten, som jobbat på radion i Växjö och Jönköping deltog. Hon har en liten grupp pensionerade lokalradiomedarbetare i Jönköping som nu gott med i RTPK. På grund av rådande omständigheter har vi inte kunnat haft några gemensamma fysiska möten. Men under dagens möte bollade vi många förslag på studiebesök och träffar, som vi förhoppningsvis kan börja beta av i höst. Om det kan bli något innan midsommar vet vi ju inte, med tanke på att vaccinationen går trögt för oss i den så kallade fas 2. Men när vi åter kan leva normalt har vi mycket att ta igen. Nästa möte den 17 mars blir det också ett litet årsmöte. Snart är vi jätteproffs på digitala möten, en av dagens deltagare deltog när han åkte bil och ibland hackade uppkopplingen, men intressant hur pass bra det gick. Jag hoppas vi får en fin vår, hälsningar från Evert.