Den 14 april hade RTPK åter ett digitalt möte. Inte lika många deltagare denna gång. En stor del av tiden ägnades åt planering för sommaren och början av hösten. En uppstart i Jönköping med avsikt att värva fler medlemmar kommer att ske. Dessutom gemensamma möten. Vi konstaterade att vi har mycket att ta igen.