Nu gäller nya tider,  “Corona-tider”, vilket fick till följd att årsmötet i år genomfördes digitalt – vilket fungerade alldeles utmärkt.
Någon verksamhet under 2020, förutom årsmötet, har inte genomförts. Sonja har deltagit i två möten med huvudstyrelsen.
Styrelsen omvaldes sedan i sin helhet, d v s Sonja Mannberg, Agneta Forsberg, Annica Bolme och Staffan Wiklund fick förtroendet även under 2021.

Olika förslag på aktiviteter för styrelsen att jobba vidare med diskuterades.

Styrelsen har dessutom haft ett digitalt möte, 12 april, där vi kunde konstatera att vi fått fyra nya medlemmar och nu är uppe på 45 st.
Några aktivitetsförslag, förutom de som föreslogs på årsmötet (framgår av årsmötesprotokollet) diskuterades, bl a Fågelskådning, Coronasäker fikaträff på Café Eljest på Ön, besök på Arboretum Norr, Baggböle, Rundvandring i Skulpturparken, Umedalen och kolla in Lundabron och Bölesholmarna med grillning.
Styrelsen undersöker f n möjligheten att tillsammans med RTPK Luleå ordna ett studiebesök på nya Kulturhuset Sara under hösten.
Som ni ser ligger styrelsen i startgroparna för att kunna dra igång verksamheten igen så snart restriktionerna tillåter.
Vi skickar ut information till er medlemmar så snart vi har något att berätta.