Den 17 mars hade Växjö ett digitalt årsmöte. Styrelsen fick godkänt och valdes om där även Karin Malmsten kommer att adjungeras för att tillsammans utveckla verksamheten i Jönköping där Karin efter många år på lokalradion har stora kontakter och redan fått in ett antal medlemmar. När Pandemin är över förhoppningsvis i höst när vi alla ha fått sprutan har vi en antal uppslag till aktiviteter. Efter årsmötet  pratade vi allmänt om släktforskning. Vi har Birgitta, Lotti och Karin som har hållit på med detta. Vi är flera som gått på släktforskning men intresse för en egen kurs skall undersökas. Om ni vill titta på Karin Malmströms forskning kan du göra detta på www.kvarnabo.eu.
Vi pratade lite om hur man överför bilder från mobilen till annat media, och jag skall återkomma till detta senare.
Vi bestämde också att åter träffas den 14 april för att fortsätta hålla kontakt med varandra.

 

För intresserade så är detta verksamheten under pandemiåret 2020

Växjö 2020
Arbetsgrupp: Evert Carlsson, Lena Jernelöf, Göran Hausenkamph, Filippo Fonsati.

År 2020 kommer att gå till historien som det stora pandemiåret. När vi startade våra träffar den 15 januari så hade vi knappt hört talas om covid-19. Men det skulle vi snart bli varse. Vi fortsatte att träffas i Vuxenskolans lokal den 29 januari, 12 februari. Den 26 februari hade vi årsmöte med smörgåstårta. När vårens sista träff den 11 mars var pandemin på gång. Vi hade under senare delen av våren planerat för studiebesök på SVT Växjö och Acrona samt en vårlunch på Restaurangskolan. Allt detta försvann när landet delvis stängde ned i mitten av mars. Vi 70+ skulle isolera oss och företagen vill inte ta emot besök och förmodligen hade det inte varit många som velat gå med tanke på signalerna från Folkhälsomyndigheten. Under sommaren lugnade viruset ned och vi kunde avnjuta vår uppskjutna vårlunch den 7 oktober på restaurangskolan. Tyvärr blev virusläget värre men vi hann med ett möte på Vuxenskolan den 4 november. Här gick vi igenom årets stora hit digitala möten, vi testade hur man gör och några var med digitalt. Detta var sista tillfälle vi kunde träffas då all verksamhet med att träffas stängde. Men eftersom vi förberett oss på detta så genomförde vi två digitala möten 18 november och 4 december. Vi var om jag räknade rätt 7 st uppkopplade. Men jullunchen blev inställd då flera av oss tyckte vi inte skulle träffas. Så sammanfattnings blev 2020 året då vi lärde oss håll avstånd – tvätta händerna – och träffas inte. Så styrelsen tackar för att ni trots allt ställt upp och hoppas på ett bättre 2021.

Sammanfattning:

15 januari Sociala medier och digitala lösningar, 8 medlemmar
29 januari Sociala medier och digitala lösningar, 10 medlemmar
12 februari Sociala medier och digitala lösningar, 8 medlemmar
26 februari Årsmöte, 13 medlemmar
11 mars Sociala medier och digitala lösningar, 10 medlemmar
7 oktober Vårbuffé Restaurangskolan, 9 medlemmar
4 november Sociala medier och digitala lösningar, 10 medlemmar
18 november Sociala medier och digitala lösningar, 7 medlemmar
2 december Sociala medier och digitala lösningar, 7 medlemmar.