Sommarlunchen intogs på Fyruddens Restaurang,

Därefter en båtfärd till Kättilö, där Mats Gunnarsson guidade oss på en rundvandring, på den vackra och grönskande ön.
Vi avslutade med en “lång” fika på bryggan med många historier från vår verksamma tid.