RTPK Karlstads studiecirkel om den lokala radio- och tvproduktionen i distriktet under snart hundra år fortsätter oförtrutet, och vår hemsida www.rtpk-karlstad.se fylls ständigt på med nya artiklar. En fantastisk hjälp med att bildsätta artiklarna har vi fått av Värmlands Folkblad och fotograf Lennart Fernqvist som började på tidningen 1957 . Fortfarande är Lennart som hunnit passera en bra bit över 80-strecket mycket aktiv som föreläsare och bildmakare. Strax före påsk fick vi följa med Lennart ner i VF:s gamla arkiv och leta bilder.

Våra egna medlemmar har också letat bilder och urkunder i gömmorna. Bland artiklarna finns nu material om kända karlstadprofiler som Erik Goland, Per-Eric Nordqvist, Lennart Broström och nyligen bortgångne pausfågel-skaparen Sten Wahlström. Dåvarande teknikern Roy Malmborg berättar hur det gick till när första Trädgårdsdags-programmet spelades in. Johan Forssblad har skrivit om ungdomsprogram på 1970-talet. Vi jobbar även med att beskriva teknikutvecklingen och de organisatoriska förändringarna genom åren.

Av upphovsrättsliga skäl får vi bara använda ljud och tv-inslag som redan publicerats på sr.se och svt.se. Vi kommer därför att komplettera allt eftersom med intervjuer som vi själva gör. Bland annat har förre nyhetschefen  Jörgen Stenborg och UR-medarbetarna Meta Lundh och Anders Jenshammar fått berätta. Vi har även etablerat kontakt med en grupp fd radiomedarbetare från de finska sändningarna som skriver på en bok, och ska utbyta information.

Ulla Walldén, ordf. RTPK Karlstad

Meta Lundh UR

Bildtext: Gunnar Walldén och Lennart Fernqvist söker i negativpärmarna, studiecirkelträff och längst ner fd UR-medarbetaren Meta Lundh berättar om “de gyllenen åren” när Utbildningsradion hade lokal radioproduktion på 25 orter i landet, däribland Karlstad.