Så gick det till när Farfar, förlåt Radion var ung….!

Förre radio- och TV-medarbetaren Karin Nordberg skrev i slutet av 1990-talet en doktorsavhandling om hur det gick till när radiomediet började höras i landet under tidigt 1920-tal via de lokala radioklubbarna. 1924 bildades...

Läs mer