Värmland finns inte i SVT:s programutbud idag. Det påstår Olle Mannberg som var distriktschef i Karlstad mellan 1987 och 2000. Dagens utbud präglas av våra större tätorter där  SVT:s program produceras. Olle är kritisk mot den Sverigebild som presenteras i dagens SVT och det är stor skillnad hur det var under hans tid som distriktschef i Karlstad och Sverigekanalen fanns.  Han framför synpunkterna i en intervju som gjorts i RTPK-Karlstads satsning att kartlägga radions och televisionens verksamhet i Värmland. Intervjun finns tillsammans med mängder av artiklar, bilder och videointervjuer på hemsidan rtpk-karlstad.se. Lyssna på intervjun här nedan. Intervjuare är Kjell Gustafsson, fotograf Anders Carlsson.