Onsdag den 30 januari  kl 10.00

Rörbyvägen 20, Bromma

Buss 323 från Brommaplan kl 9.40.

 

Besök på Försvarets Radioanstalt, FRA

FRA  är en civil myndighet med huvudkontor på Lovön. Myndighetens verksamhet är i hög grad sekretessbelagd och slår vakt om svenska intressen. Vi har erbjudits en unik möjlighet att få en presentation av FRA:s verksamhet samt besöka deras eget museum.

 

Anmälan

FULLSATT !!

Senast 21/1 till Mats Godée mats.godee@gmail.com  Eller sms till 070-5948175. OBS: Du måste vara svensk medborgare för att besöka FRA. I anmälan måste du även uppge ditt personnummer, det är ett krav från myndigheten. Endast medlemmar, max 20