Astrid Lindgrens hem på Dalagatan 46, Vasastan, Stockholm

Astrid Lindgren är en förebild för miljoner människor över hela världen, inte bara som författare utan även som samhällskritiker och debattör. Med sin skarpa penna och varma röst fortsätter hon att inspirera och prägla vår syn på människan och världen.

Lägenheten på Dalagatan 46 i Stockholm var Astrid Lindgrens hem från 1941 fram till hennes död år 2002. Den rymmer många berättelser om såväl hennes yrkesverksamma som privata liv. Här skrev hon bland annat Pippi Långstrump, Mio min Mio och Ronja rövardotter. Böcker som kom att spridas världen över. Även de många debattartiklar, samt de på senare tid uppmärksammade Krigsdagböckerna, författades här. I hemmet besvarades också de tusentals brev som idag är ett UNESCO världsminne.

Bostaden på Dalagatan 46 är platsen där Astrid Lindgren förvandlades till den världsberömda författaren Astrid Lindgren. Men också platsen där hennes liv pågick och levdes. Här formade hon sin självständiga syn på världen och här lades grunden till hennes roll som opinionsbildare.

Lägenheten har hennes familj bevarat i samma skick som då hon levde.

ONSDAGEN DEN 1 NOVEMBER KL 13:00 OCH KL 15:00.
Dalagatan 46, Stockholm. Visningen tar 50 minuter.

Vi har bokat 2 grupper då man endast kan vara 12 personer per grupp.
När Du anmäler Dig, skriv vilket klockslag Du önskar, kl 13:00 eller kl 15:00.

Endast för medlemmar. Avgift 150 kr, som Du sätter in på plusgirokonto 402462-6 eller swish 123 17 194 91. Anmälan till gunillaasp6@gmail.com senast den 20 0ktober. Betala inte in förrän Du har fått bekräftelse!