Årsmötesprotokollet är nu klart och underskrivet och finns att läsa här.

Nu jobbar vi i styrelsen på utifrån årsmötets beslut och tackar för förtroendet!

Vi hoppas att pandemin håller sig på mattan och inte inverkar på vår verksamhet.

 

Janne Petersson