RTPK Växjö har årsmöte den 27 februari kl. 13.00 på Vuxenskolan, Smedjegatan 3, Växjö.

Välkomna!