Eivor Öhman, guiden Karin Tjärnberg, Göran Stenlund, Torbjön Hüber
och Karina Hedman studerar intresserat gamla radiohandlingar.

Torsdagen den 26 oktober genomförde en tapper skara medlemmar i RTPK Luleå ett studiebesök på Norrbottens Museums arkivcentrum. På grund av bland annat en grasserande influensa var det bara fem stycken som kunde komma.De fem fick dock en mycket givande genomgång av vad som finns i det stora arkivet. Gamla radioapparater från seklets början, möbler från både sjukhus och andra inrättningar, klädedräkter, skidor från 1600-talet och saker från både samers och andra svenskars liv häruppe för mycket länge sedan   Här finns också ett stort text- och bildarkiv, inte minst från TV:s och radionsbarndom häruppe. Bilder på gamla kollegor väckte angenäma minnen hos åtminstone flertalet i gruppen.

En skoluppsats som inte kräver några kommentarer.

Den äldsta handling som finns hos Arkivcentrum är från 1500-talet!Det enda negativa var att gruppen var så intresserad och frågvis att cafeterian hann stänga! Något fika blev det alltså inte.

 

Ärtsoppa, plättar med vispgrädde och diskussion om framtiden!

Novembermötet  den  24 november bestod av gemensam lunch med ovanstående innehåll  på lokal på staden där 21 medlemmar mötte upp. Därefter samlades alla, mätta och glada, i ”klubblokalen” för kaffe och resonemang inför det kommande årsmötet där vissa förändringar kommer att ske i styrelsen. Mer engagemang efterlystes –  ”en förening är vad medlemmarna gör den till”.
Dag och plats för jullunchen fastställdes och liksom i fjol blir det tre tomtar som sköter det hela eftersom Tomtemor  och assisterandeTomtemor  befinner sig utomlands vid den tiden.
Till sist lämnades informatiom om det pågående arbetet med boken ”Boden –Motala”, radion i Norrbotten under snart 100 år” som skall utkomma under 1. halvåret 2017.

Torbjörn Hüber/Torsten Åhlander skrev . Urban Zolland fotade.