Tisdagen den 26 oktober 2021 kl 12.00 på Stiftsgården i Rättvik.
 
Anders Rosén har lovat att rapportera om sina upplevelser i Afghanistan och förmedla sin bild av nuvarande tillstånd där. Det mötet var ursprungligen tänkt hållas 28/9 men är nu flyttat till 26/10. Vi börjar med lunch på Stiftsgården kl 12.00 och fortsätter med föredrag med bilder ca kl 13.00 samt avslutar med eftermiddagskaffe ca kl 14.30-15. Jag tror att vår kassa räcker för att subventionera helt för medlemmar och övriga betalar som vanligt för lunch och kaffe. Anmäl er snarast till mig och senast torsdag 21/10 via mail eller sms/tel 070-377 18 10.
Hälsningar
Birgitta