Förslag till aktiviteter 2023 RTPK Norrköping

 • 2 mars
  Årsmöte  SR/SVT-huset (Västgötegatan 13) med studiebesök på SVT Öst.
 • 13 april
  Spårvägsmuseet i Norrköping (Stohagsgatan 3).
 • 4 maj
  Äventyrsgolf i Folkparken.
 • 8 juni
  Sommarlunch i Arkösund, med bryggvandring.
 • Juli Semester.
 • 31 augusti
  RTPK-fika på Vetekornet kl 14.30.
 • 14 september
  Besök på Kanalmagasinet i Mem.
  Meddela Kicki senast 8 september om du vill följa med. 0706-082379
  Samling vid konstmuseet i Norrköping kl 13.00 för gemensam transport.
 • 12 oktober
  RTPK-fika på EKO.
 • 9 november
  Filmvisning av Larz Thure Ljungdahl.
 • December
  Jullunch/julbord.