Styrelse

RTPK styrelse 2019

En ny styrelse valdes på årsmötet den 25 april 2019.
Styrelsen vänster: Rolf Ernerfeldt, Janne Petersson, Mats Godée, Kerstin Brunberg, Ragna Wallmark, Kerstin From, Tore Broström (adjungerad) och Göran Anderlind.
På Bilden saknas: Staffan Sillén och Gudrun Kjellberg.

RTPK leds av en styrelse och regionerna av en regional klubbstyrelse.
Läs gärna klubbens stadgar här.

Ordförande: Kerstin Brunnberg, Skicka e-post
Vice ordförande, reseansvarig: Mats Godée, Skicka e-post
Sekreterare: Janne Petersson, Skicka e-post
Kassör: Kerstin From

Medlemsinformation:

Mats Godee, Skicka e-post
Staffan Sillén, Skicka e-post
Medlemsregistret: Rolf Ernerfeldt, Skicka e-post
Webbmaster: Göran Anderlind, Skicka e-post

PROGRAMGRUPPEN

Ragna Wallmark, Skicka e-post
Gudrun Kjellberg, Skicka e-post
Mats Godee, Skicka e-post
Staffan Sillén, Skicka e-post
Tore Broström, Skicka e-post

VALBEREDNING

Sten-Åke Petterson, Skicka e-post
Lisa Söderberg, Skicka e-post