Vi besöker den 19 maj kl 13.00 Stig Lindberg-utställningen och tar en fika efteråt.
Se separat inbjudan i mail.

Vi ses!
Sonja