Vi får anpassa oss efter de restriktioner som gäller då – både från Folkhälsomyndigheten och från SR.
Förhoppningen är att vi i alla fall kan vara ett par dussin personer – som i höstas. Vi planerar att streama mötet via hemsidan och förhoppningsvis kunna koppla upp en telefonkonferens om någon utanför möteslokalen vill säga något. Detaljer, dagordning, årsberättelse med mera kommer senare.

Styrelsen lägger på årsmötet fram ett förslag till nya, tydligare och moderna stadgar. Ändring av stadgar fordrar ett årsmötesbeslut och beslut på ytterligare ett medlemsmöte eller årsmöte. Stadgeförslaget skickas naturligtvis ut i god tid till medlemmarna.

Vi får se om vi i vår kan återuppta traditionen med en vårlunch. Tidigare år har vi inbjudit till en vårlunch efter årsmötet. Eftersom det fortfarande är osäkert vilka restriktioner och rekommendationer som kommer att gälla i april så har vi ännu inte bokat dag, tid eller plats för en sådan lunch. Det kanske kan bli en lunch i alla fall i maj eller början av juni, eller… Styrelsen följer utvecklingen noga och ligger i startgroparna. Förr eller senare blir det möjligt att träffas igen och det blir stort!