Här är protokollet från det extra medlemsmötet 14 oktober 2021 med alla underskrifter! De nya stadgarna som nu gäller finns att läsa på annan plats. Tack för deltagandet på mötet!

Extra medlemsmöte 14 oktober 2021 med underskrifter