På det extra medlemsmötet 14 oktober 2021 antogs de nya stadgarna för andra gången – och därmed har de trätt i kraft. Första gången var på årsmötet i april. Nytt är t. ex. att man kan bli medlem efter fem års anställning eller anställningsliknande förhållanden och inte tio år som tidigare – en anpassning till den rörliga arbetsmarknaden och allt fler bolag inom Public service.

Protokoll kommer!

Här är de nya stadgarna.

Stadgar RTPK , ver 210416