Medlemsansökan

 
RTPK, Radions och Televisionens Pensionärsklubb, är en sammanslutning för pensionerade medarbetare i public service-bolagen Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion, Sveriges Radio Förvaltningsbolag och Radiotjänst i Kiruna. Vi är en mycket aktiv förening och har idag ca 1200 medlemmar i hela landet.

NU KAN DU BLI MEDLEM I RTPK!

Vill du behålla kontakten med kamratkretsen i public service-företagen är du välkommen till en fortsatt gemenskap i RTPK. Att bli medlem i Radions och Televisionens Pensionärsklubb är enkelt.

Vem kan bli medlem?

Medlemskap i vår pensionärsklubb står öppet för alla som har varit anställda i något av programbolagen SR, UR, SVT eller moder- och dotterbolag, t ex Radiotjänst, Sveriges Radio, SRF, SRAO, Radiotjänst i Kiruna AB m fl. Klubben är en kamratförening, där vi håller gemenskapen levande genom en rad olika aktiviteter.

Vilka villkor gäller för medlemskap?

Minst 10 års anställning i något av koncernens bolag. Du ska vara pensionär, ordinarie ålders- , avtals- , sjuk- eller förtidspensionär. Du bör inte inneha annan fast anställning som huvudsaklig sysselsättning utöver pension. Styrelsen kan i speciella fall ta särskilt beslut om medlemskap. Skriv i sådana fall ett mail till ordförande Lena Lundkvist, Skicka e-post och förklara situationen.

Olika regioner

RTPK består av 10 olika regioner. När du blir medlem så registreras du i den region du bor i, men du kan aktivt välja att i stället tillhöra en annan region. Varje region erbjuder sina aktiviteter, men du är naturligtvis välkommen att delta i alla aktiviteter som erbjuds, oavsett var i landet du befinner dig. Se mer under fliken ”Aktiviteter” och fliken ”Regioner”.

RTPK:s verksamhet

Under vår och höst bjuds alla medlemmar in till gemensam lunch. Stockholm, som är den största regionen inom RTPK, har ca 700 medlemmar.  Här erbjuds medlemmarna nästan varje vecka, någon aktivitet (undantaget juli och augusti). Det är bland annat kulturvandringar, besök på museer, filmvisningar, teaterbesök, musikarrangemang, föredrag och debatter samt utflykter och resor. I december bjuds medlemmarna till julbord.

Aktiviteter och arrangemang i regionerna liknar ofta varandra och det som erbjuds i Stockholm. Det handlar om allt från kulturella arrangemang och utflykter till studiebesök, resor och trivselträffar. Verksamheten bygger på respektive regionstyrelses och enskildas idéer om vad som kan vara berikande för medlemmarna. De flesta aktiviteter är subventionerade och ibland gratis för medlemmar. Information om aktiviteterna hittar du under fliken ”Aktiviteter”.

Vad kostar det?

Årsavgiften är 200 kr/år tack vare stöd från de tre programbolagen.

Hur gör jag för att bli medlem?

Fyll i enkäten nedan. Det är viktigt att vi har din epost-adress och mobilnummer så att vi kan kommunicera när vi ordnar olika aktiviteter. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta Registeransvarig i RTPK Jocke Norberg, Skicka e-post.

Jag önskar bli medlem i Radions och Televisionens Pensionärsklubb!

Den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. RTPK behöver dina uppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap, göra olika medlemsutskick såsom informationsbrev och årsmöteshandlingar samt för att administrera avgifter och uppvaktningar. Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för ändamålet.

Du kan läsa föreningens GDPR-policy här.