Betala din medlemsavgift på 200 kronor för 2021 via Plusgiro 40 24 62-6.
Inga blanketter kommer att skickas ut i år. Märk betalningen med namn och att det gäller medlemsavgift för 2021. Avgiften ska vara betald senast den 28 februari.
Medlemsansvarige Jocke Norberg