Fakta om regioner

Inom RTPK finns det 10 regioner. Stockholm är den största regionen med ca 670 medlemmar. Nästan varje vecka med undantag under juli-augusti har vi olika arrangemang att erbjuda. Det är bland annat kulturvandringar, besök på museer, filmvisningar, teaterbesök, musikarrangemang, föredrag och debatter samt utflykter och resor.
Vi samlas också varje år till vårlunch och höstlunch, vanligtvis med cirka 200 deltagare där medlemmar från alla regioner är välkomna. I december lockar julborden många medlemmar. De flesta aktiviteter är subventionerade och ibland till och med gratis för våra medlemmar. Möjlighet brukar finnas att ha medföljande icke-medlemmar som då betalar för sig.
Information om arrangemangen hittar du här på hemsidan under fliken ”Aktiviteter”. Vi skickar också regelbundet ut nyhetsbrev per mail. Vår medlemstidning ”RTPK-bladet” kommer ut fyra gånger per år. Där finns till exempel information om vem som fyller jämt, nya medlemmar, information om kommande aktiviteter m m.
Här hittar du fakta om respektive region.
Falun

Ordförande Birgitta Arvidson: Skicka e-post

Göteborg

Ordförande Sonja Lundström: Skicka e-post

Luleå

Ordförande Eivor Öhman: Skicka e-post

Malmö

Ordförande Ingvar Ernblad: Skicka e-post

Norrköping

Ordförande Christina Kicki Lindberg: Skicka e-post

Stockholm

Antal medlemmar: 670

Aktivitetsansvarig Staffan Sillén: Skicka e-post

Ordförande Kerstin Brunnberg: Skicka e-post

Kontaktuppgifter, se fliken ”Styrelse”

Sundsvall
Ordförande Dag Jonzon: Skicka e-post
Umeå

Sonja Mannberg: Skicka e-post

Ingrid Marklund: Skicka e-post

Växjö

Ordförande Evert Carlsson: Skicka e-post

Örebro

Ordförande Ulf Billberger: Skicka e-post