Kategori: Regioner

VÄLKOMMEN TILL RADIONS OCH TELEVISIONENS PENSIONÄRSKLUBB!

Inom RTPK finns det 10 regioner. Stockholm är den största regionen med ca 700 medlemmar. Nästan varje vecka med undantag under juli-augusti har vi olika arrangemang att erbjuda. Det är bland annat kulturvandringar, besök på museer, filmvisningar, teaterbesök, musikarrangemang, föredrag och debatter samt utflykter och resor.
Vi samlas också varje år till vårlunch och höstlunch, vanligtvis med cirka 200 deltagare där medlemmar från alla regioner är välkomna. I december lockar julborden många medlemmar. De flesta aktiviteter är subventionerade och ibland till och med gratis för våra medlemmar. Möjlighet brukar finnas att ha medföljande icke-medlemmar som då betalar för sig.
Information om arrangemangen och mycket annat hittar du här på hemsidan under fliken ”Aktiviteter”. Vi skickar också regelbundet ut nyhetsbrev via mail. Hemsidan och nyhetsbreven är de forum där du hittar den allra senaste informationen från föreningen. Föreningen har också en Facebook- grupp, RTPK ny, som är exklusiv för medlemmar. Till de medlemmar som saknar dator sänds RTPK-bladet några gånger per år.

Titta på RTPK:s årsmöte i efterhand

Nu finns en förkortad version av RTPK:s årsmöte 10 september att titta på. Följ denna länk: https://csp.screen9.com/preview/3Lj25hh4EBjOEk9JZFFov7Ok-N66qusRUD66VD8mMVvSNJ4pYXykVYI5tuei1Mx0 Årsmötet börjar fem minuter in i...

Läs mer

Årsmötet avslutat – info kommer

RTPK:s årsmöte hölls idag 10 september. Ett tjugotal medlemmar var på plats i Studio 5 i Radiohuset och ett okänt antal följde mötet digitalt. Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag bland annat och mer info kommer...

Läs mer
Läser in